Living Values Education Nederland

Aanspreekpunt LVE Zuid-Nederland

Natuurpedagoog Jael Nouhet is aanspreekpunt voor Living Values Education Zuid-Nederland.

Dit wereldwijde onderwijsprogramma is door Unicef en Unesco ondersteund en draait al jaren in vele landen.

Interesse in dit waardenprogramma? Lees hieronder beknopt of bezoek de website voor meer en de volledige informatie.

www.livingvalueseducation.nl 

Nu al vragen? voel je vrij om te mailen naar:

info@natuurpedagoog.nl voor meer informatie

Living Values Education Nederland Natuurpedagoog
Living Values Education Nederland Natuurpedagoog

Werkgroep Living Values Education Nederland komt enkele keren per jaar bij elkaar om de Nederlandse tak te dragen en te verstevigen. Zij is verantwoordelijk voor het Nederlandse gedeelte van dit waardenprogramma. Zij heeft tot doel deze hier op de kaart te zetten en het bestaan te tonen. Teneinde meer mensen bekend te maken en bewust te maken van deze mooie manier van sociale omgang, groei en persoonlijke ontwikkeling. Living Values Education gaat niet uit van win-win maar van Zijn, acceptatie en respect.

De Stichting Living Values Education Nederland maakt deel uit van de internationale
non-profit organisatie ALIVE, een onafhankelijke, wereldwijde beweging van docenten, pedagogen, ouders, social workers en andere creatievelingen in meer dan 80 landen, op
alle continenten. LVE is gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind en 12 universele waarden en is geworteld in de Verenigde Naties en Unesco. Het Living Values Education onderwijsprogramma is in 12 talen vertaald, w.o. Nederlands, Chinees en Arabisch.

 

Living Values nodigt je uit om je natuurlijke, menselijke waarden te ontdekken en
je bij ons aan te sluiten om kinderen en jongeren het gereedschap te geven om hun
waarden te ervaren en zich bewust te worden van de kracht van waarden. Het kennen van
hun waarden stelt kinderen in staat een vervuld en gelukkig leven te creëren, betekenisvolle relaties te ontwikkelen en positieve keuzes te maken voor zichzelf en de wereld.

Op school zorgt het werken vanuit waarden voor grote betrokkenheid van zowel leerlingen
als leerkrachten, ouders en directies.
Een gemeenschappelijke waardentaal versterkt de verbondenheid tussen hen wat een positief effect heeft op de sfeer.
Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf.
Het daadwerkelijk leven van je natuurlijke waarden is aanstekelijk voor ieder die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.

Living Values Education Nederland Natuurpedagoog
Living Values Education Nederland Natuurpedagoog