Wat is een Natuurpedagoog?

Dat is opvoeden en natuur; d.m.v. de natuur, met natuur en in de natuur.
Het is opvoeden middels een natuurlijke (werk)houding en behandelmethode. Van nature! Dat is wat ik doe.

Ondersteunen, adviseren en onderwijzen middels een pure houding. Zo ga ik uit van mijn persoonlijke positieve kwaliteiten en die van de perso(o)n(en) waarmee ik werk. Ik streef ernaar deze waar nodig naar voren te brengen en waar het kan in te zetten. Zo ontstaat een oprechte concrete en duidelijke werkhouding vanuit het mens zijn benaderd.

Mijn uitgangspunt

Een kind wordt (meestal) opgevoed door de ouders/opvoeders die hiervoor zelf, logischerwijs geen opleiding hebben gehad. Idealiter handel je naar beste kunnen. Voor alle duidelijkheid, geen mens kan het goed doen als je overal bovenop zit, altijd alle regels volgt of de hele dag aan het analyseren bent waar je wel en niet goed aan doet. Met andere woorden, een ouder die gewoon zijn of haar best doet “naar beste kunnen” is werkelijk een prima ouder. En dus beter een prima ouder die gezond verstand gebruikt dan één die ervoor zorgt dat de kinderen verwend of arrogant worden omdat ze meer hebben gekregen dan goed voor hen was.

Goed, een degelijke basis dus. Wat ook weer niet wil zeggen dat je altijd alle kennis hebt of in elke situatie kan weten wat praktisch werkt. Gekleurd door je eigen opvoeding, overtuigingen, emoties en cultuur voed je steeds op. Zo goed en zo kwaad als dat gaat.

Echter vandaag de dag is (sociale)media een sterke beïnvloeder en voor je het weet ben je aan jezelf aan het twijfelen. Ga je jezelf ongemakkelijke vragen stellen. Hoe doe ik dat eigenlijk? Zou ik niet beter….

Mijn visie als pedagoog

Natuurpedagoog is een organisatie die duidelijk en transparant voor zijn doel gaat en zich niet laat afleiden door hedendaagse lineaire betutteling, vol regelingen en/of eindeloze bureaucratie (lees: papierwinkel). Maar die cyclisch werkt zoals ook de natuur functioneert (denk hierbij concreet aan het leer-lusmodel van Montessori). Opgroeien, opvoeden en leven is een keuze die je bewust maakt. De invulling hiervan heeft structuur nodig als basis en kleurt zich altijd door heel veel verschillende factoren.

Natuurpedagoog zal kritisch kijken naar de eigen werkwijze en die van de cliënt. Vervolgens de situatie en de behoefte bij elkaar leggen en in samenspraak een stappenplan van maat opstellen. Één die uitgaat van een natuurlijk en menselijk verloop met inzet, durf en ontwikkeling. Uitgaande van een menselijk proces, geen éénzijdig stappenplan met een bevroren einddoel. Persoonlijke groei op iedere leeftijd is bewustwording van keuzes, stappen zetten en patronen doorzien. Deze soms alleen moeten nemen, waar mogelijk door af te kijken, lef te hebben en/of eigenheid te tonen dat is ontwikkeling. Natuurpedagoog helpt je hierbij, ondersteunt, adviseert en coacht op aanvraag a.d.h.v. maatwerk naar zelfontplooiing. Natuurpedagoog gaat zoveel mogelijk uit van de volwaardigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het mens zijn van jou als cliënt. En dus zo min mogelijk vanuit stempels, diagnoses en tekortkomingen.

Mijn missie als pedagoog

Door middel van mijn bedrijf; Natuurpedagoog, kinderen (2 tot 12 jaar) en jou als opvoeder(s) ondersteunen en bewust maken in het proces van de natuurlijke groei- en opvoedingsontwikkeling. Je hierin de hand reiken en meenemen op dit pad waarbij ik zorg voor herkenning. Ik bied een ondersteuning die vol kwaliteit, duidelijkheid en plezier is ten einde de opvoedzorgen te verminderen en de groei-ontwikkelingen beter te laten verlopen.

Onderscheidingsvermogen

Ik onderscheid mij doordat ik een man ben. Niet grof of vol ego maar duidelijk, direct en eerlijk. Meerwaarde is mijn natuurlijke klik met kinderen, door feeling, het zien vanuit kindbenadering en hun behoeften. Daarnaast is mijn ervaring dat er vaak een natuurlijke herkenning is bij kinderen naar mij toe. Sterkt bij hen die hooggevoelig en/of hoogbegaafd zijn.

Verder onderscheid ik mij door mijn diverse levenservaring en ervaringen met verschillende mensen met en zonder diverse problematieken. Ik heb werkervaring met kinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingssituaties, gebreken dan wel gezien als ontbrekende kwaliteiten op het gebied van ADHD, autisme (en aanverwante vormen), hechtingsproblemen, Gilles de la tourette, hoogbegaafde, laagbegaafde en eventueel al dan niet gecombineerd (co-morbiditeit).

 

In mijn benadering werk ik vanuit de kwaliteit van de persoon. Zowel kind als ouder hebben kwaliteiten en eigenheden die invloed hebben op de band en onderlinge relatie. Doel is deze eerst te bepalen zo dat deze als meerwaarde in te zetten zijn binnen de te herstellen band.

Als methode werk ik cyclisch (leeslusmodel) wat wil zeggen: een proces is nooit klaar maar altijd in ontwikkeling. Wanneer er bewust gehandeld kan worden m.b.t. het contact tussen ouder en kind, er wordt uitgegaan van een positieve levenshouding en het zien van elkaars kwaliteiten. Dan kan dit verantwoordelijkheid en een ander resultaat van leven geven, zodat er een verbeterde relatie groeit. Is mijn werkmethode gaandeweg steeds meer zonder mijn steun of tussenkomst. Streven is dit in zo kort mogelijke maar noodzakelijk vereiste aantal keren te bewerkstelligen. D.m.v. het volgen van het door mij op maat gemaakte en op de situatie afgestemde stappenplan en zo te werken zodat dit te dragen is vanuit de eigen kracht van jouw als persoon of gezin.